Brief regering : Beleidsreactie op eindevaluatie experiment promotieonderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29338-200 Motie van het lid Van der Molen c.s. over een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 14/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45