Brief regering : Dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers

Download

Indieners

  • Indiener
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10