Brief regering

Bevindingen en verkenning toekomstbestendigheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport Voorbehouden handelingen en beroepenregulering
Bijlage
Beslisnota
Bijlage
Rapport Toekomstbestendig Tuchtrecht