Brief regering : Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32140-135 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement (Kamerstuk 32140-105)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie

32140-99 Motie van de leden Ephraim en Eppink over een operationeel plan van aanpak voor het belasten van werkelijk rendement

Indiener O.R. Ephraim, Tweede Kamerlid

Motie

32140-92 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een contourennota voor de vormgeving van een heffing op werkelijk rendement

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

32140-91 Motie van het lid Stoffer over het verbeteren van de uitvoerbaarheid van alle categorieën van vermogensbestanddelen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32140-94 Motie van het lid Idsinga c.s. over het doorzetten van het werk aan een stelsel van werkelijk rendement

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Belastingen (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 09:46

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement (hybride)

Technische briefing
Tijd activiteit: 12:30

Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15