Brief regering : Stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister - aanbieding feitelijke vragen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet (Kamerstuk 29521-442)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

35570-X-101 Uitvoering van de motie van het lid Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies (Kamerstuk 35570-X-38)

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Motie

35570-X-38 Motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies

Indiener T.J.H. van den Nieuwenhuijzen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35363-4 Gewijzigde motie van het lid Diks over onderzoeken van incidenten bij militaire inzet in coalitieverband (t.v.v. 35363-3)

Indiener L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie

27925-576 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over rapportage over militaire inzet en verantwoording over burgerslachtoffers en civiele nevenschade

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS (plenaire afronding)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:45

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 23:10

Begroting Defensie (35570-X) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Voortgang/evaluatie missies

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45