Brief regering : Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

24724-201 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 4 april 2022, over hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

Lijst van vragen over hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35570-VIII-65 Motie van de leden Futselaar en Van den Hul over compensatie van de generatie studenten die uitgesloten is van de voordelen van een vorm van beurs

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-55 Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

24724-172 Motie van het lid Van der Molen c.s. over vermindering van schuld in plaats van een voucher

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-54 Motie van het lid Rog c.s. over aanpassen van de regelgeving voor de studievoucher

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

VSO Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO (24724-169)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00