Brief regering : Verduurzaming energie in Caribisch Nederland

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas BZK- reactie column "Gebakken lucht"

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min Klimaat en Energie - rappel afschrift vragen brief duurzame energie Bonaire

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

35420-322 Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Motie (gewijzigd/nader)

35632-15 Gewijzigde motie van het lid Boucke c.s. over een routekaart naar klimaatneutrale energievoorziening in Caribisch Nederland (t.v.v. 35632-14)

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Verzamel-commissiedebat BES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30