Brief regering : Stand van zaken ten aanzien van een aantal thema’s op het gebied van brandweer en crisisbeheersing

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29517-220 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 maart 2022, over brandweer en crisisbeheersing

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief over de stand van zaken van de tegemoetkoming voor agrariërs met teeltplanschade in de uiterwaarden van de bedijkte Maas als gevolg van de watersnood in juli 2021

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

32851-63 Motie van de leden Van der Molen en Sneller over een verkenning over grensoverschrijdende elementen bij de hogere GRIP-niveaus

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 11/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54

Brandweer en crisisbeheersing

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55