Brief regering : Stand van zaken hybride werken

Download

Indieners

  • Indiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

25883-435 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Gezond en veilig werken

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

35669-36 Motie van de leden Van Weyenberg en Smeulders over steun voor initiatieven om vitaal thuis te werken

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20