Brief regering : Plan van aanpak inzake gasleveringszekerheid komende winter en verder

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Medeindiener
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29023-299 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2022, over leveringszekerheid van aardgas

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Commissiedebat Leveringszekerheid van aardgas

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54