Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1760 Motie van de leden Van der Staaij en Omtzigt over intrekken van het wetsvoorstel voor het coronatoegangsbewijs

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1755 Motie van het lid Westerveld c.s. over scenario's uitwerken voor het kosteloos verstrekken van zelftests en mond-neusmaskers

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1754 Motie van de leden Hijink en Van der Plas over zorgverleners met langdurige covid tegemoetkomen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1732 Motie van het lid Den Haan over een onderzoek naar welke combinatie van vaccins bij een eventuele volgende boostercampagne het beste gegeven kan worden

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1747 Motie van het lid Van der Plas over een Europees kader om gelijktijdig reisrestricties op te leggen aan landen waar zich in hoog tempo nieuwe covidvarianten voordoen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1617 Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

21501-31-628 Motie van het lid Paternotte c.s. over de reisadviezen met spoed herijken

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1430 Motie van het lid Westerveld c.s. over gevalideerde speekseltesten ook beschikbaar maken voor kinderen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Tweeminutendebat Informele EU-gezondheidsraad van 12 oktober 2021 (21501-31-627)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:40

Debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:07

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04