Brief regering : Nationaal Isolatieprogramma

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over het snel opschalen van het Nationaal Isolatieprogramma

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over het snel opschalen van het Nationaal Isolatieprogramma

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

Het snel opschalen van het Nationaal Isolatieprogramma

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50