Brief regering : Voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

Download

Indieners

  • Indiener
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Medeindiener
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

Voorstel van het lid VAN DER PLAS (BBB) om een brief te vragen over de derogatie gelet op de start van het uitrijseizoen van mest

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voorbereiding commissiedebat Mestbeleid

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Mestbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Mestbeleid VERPLAATST naar 13 september

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00