Brief regering : Uitkomsten en kabinetsappreciatie extern onderzoek naar UAWC

Download

Indieners

  • Indiener
    Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Medeindiener
    H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-V-46 Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israƫl

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Uitkomsten extern onderzoek naar UAWC

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20