Brief regering : Kabinetsreactie AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Mede ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok' (Kamerstuk 36045-132)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Motie

36200-X-26 Motie van het lid Valstar c.s. over binnen de Joint Expeditionary Force de samenwerking versterken voor de beveiliging van de Noordzee en de Baltische Zee

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1841 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een speciaal tribunaal voor berechting van personen die verantwoordelijk zijn voor de Russische agressie in Oekraïne

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

36045-100 Motie van de leden Thijssen en Van der Lee over financiële steun voor de wederopbouw van Oekraïne voor het overgrote deel uit additionele middelen financieren

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1768 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Herstel en wederopbouw Oekraïne (CD 7/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:55

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Begroting Defensie (36200-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Kabinetsreactie AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok'

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59