Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36100-VIII-15 Motie van het lid Peters over een lerende cultuur meenemen in de uitwerking van de wettelijke eisen voor strategisch personeelsbeleid

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-52 Motie van de leden Peters en Wassenberg over een lerende cultuur bevorderen en sturen op kwaliteit en functioneren als team

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-250 Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237)

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

31497-376 Motie van de leden Kwint en Westerveld over zo snel mogelijk een experiment gericht op thuiszitters laten starten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35352-25 Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over de burgerschapsopdracht ook op B4-scholen van toepassing verklaren

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-42 Motie van het lid Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35050-32 Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over buitenlandse initiatiefnemers toetsen op de vormgeving van het burgerschapsonderwijs

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (35050)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:50

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: