Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

33836-82 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2023, over Personen- en familierecht

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie (gewijzigd/nader)

33836-75 Gewijzigde motie van de leden Van Ginneken en Ellian over een werkgroep die de doorwerking van meerouderschap in overige wet- en regelgeving inventariseert en nauwkeurig uiteenzet (t.v.v. 33836-70)

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

33836-74 Motie van de leden Van Nispen en Ellian over het uitwerken van een werkwijze conform de aanbeveling van het Expertteam Ouderverstoting

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

31265-83 Motie van de leden Van Nispen en Bergkamp over verstevigen van de rol van de politie bij het voorkomen van ouderverstoting

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Ouderschap en adoptie (31265, nr. 75)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20