Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31311-260 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Zzp

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Kamerstuk 31311-246)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

29544-1078 Motie van de leden Maatoug en Gijs van Dijk over het inzetten van de webmodule in één sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

35925-47 Motie van het lid Eerdmans over een wettelijke regeling voor zelfstandig ondernemerschap die de rechtspositie van zzp'ers in alle relevante aspecten vastlegt

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-42 Motie van het lid Palland over de definitie van "zelfstandige" actualiseren en verduidelijken

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

29544-935 Motie van het lid Palland over handhaving bij kwaadwillendheid

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

32360-5 Motie Roemer over een afdwingbare norm van 10% voor de inhuur van externen

Indiener E.G.M. Roemer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Verantwoordingsdebat

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Voortgang werken met en als zelfstandige(n) (31311-246)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Zzp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45