Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-XII-48 Motie van het lid Minhas c.s. over versterking van de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-A-66 Gewijzigde motie van de leden Koerhuis en Minhas over een oplossing zoeken voor het knelpunt van de infrastructuur op de Maasvlakte voor goederenvervoer (t.v.v. 35925-A-41)

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

29984-968 Motie van de leden Minhas en Van Ginneken over werken aan een gelijker marktspeelveld voor spoorgoederenvervoer

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XII-62 Gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over een visie op het spoorgoederenvervoer (t.v.v. 35570-XII-38)

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

29984-876 Motie van het lid Gijs van Dijk over een pilot met het elektrificeren van dieseltreinen

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Spoor (AO d.d. 25/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (29984-957)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25