Brief regering : Telecomraad 6 december: Europese Digitale Identiteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-33-984 Motie van het lid Ceder over inzetten op heropening van de onderhandelingen over het raamwerk voor een Europese digitale identiteit

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-986 Motie van het lid Leijten over niet instemmen met de Raadsconclusie over de Europese digitale identiteit

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-933 Motie van het lid Ceder c.s. over het bezwaar tegen de introductie van een uniek en blijvend identificatienummer

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-932 Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over de inzet voor het voorstel voor een raamwerk voor een Europese Digitale identiteit

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

26643-828 Motie van het lid Van Baarle c.s. over wettelijk borgen dat gebruik van de digital wallet te allen tijde vrijwillig is

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-831 Motie van de leden Van Haga en Leijten over het niet indirect verplichten van het gebruik van de eID

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Telecomraad d.d. 3 juni 2022 (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Tweeminutendebat Telecomraad 6 december 2022 (CD 30/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:46

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00