Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36100-XVI-11 Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

32793-590 Motie van het lid Rudmer Heerema over in gesprek gaan met gemeenten over toevoegen van maatregelen tegen roken aan het lokale preventieakkoord

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35758-5 Motie van de leden Leijten en Van der Laan over een samenhangende en domeinoverstijgende aanpak van gezondheidsachterstanden

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

32793-427 Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over het monitoren van het aantal tabaksverkooppunten

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

32793-302 Motie van het lid Voortman c.s. over rookpreventie in het nationaal preventieakkoord

Indiener L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Motie

32793-181 Motie van het lid Wolbert over het op Europees niveau agenderen van zoutreductie

Indiener A.G. Wolbert, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25