Brief regering : Toekomst Landbouw

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

30252-70 Gewijzigde motie van het lid Beckerman over bezien hoe een deel van de leningen kan worden afgewaardeerd en de besparingen ten goede laten komen aan de verduurzaming van de landbouw (t.v.v. 30252-40)

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32847-966 Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over het Bouwbesluit zodanig aanpassen dat er vanuit de bouwsector meer vraag ontstaat naar in Nederland geteelde biogrondstoffen en reststromen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-96 Motie van de leden Maatoug en Van der Plas over beleidsopties om uitgekochte bedrijven ruimhartig te compenseren, maar financiële instellingen niet

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

33576-309 Motie van het lid Grinwis c.s. over meer verantwoordelijkheid van grote verpachtende partijen in het bieden van perspectief aan de huidige pachters

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-290 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over koplopers in kringlooplandbouw ondersteunen om hun bedrijf zo veel mogelijk voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33576-298 Motie van het lid Klaver c.s. over een brief over alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en het toekomstperspectief van de boeren

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

33576-315 Motie van de leden Koekkoek en Boswijk over een sociaal-economische impactanalyse verplicht onderdeel laten uitmaken van het gebiedsplan

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

33576-292 Motie van het lid Thijssen c.s. over een verplichte substantiële bail-in in de transitiekosten

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-119 Motie van de leden Grinwis en Van Campen over lessen trekken uit succesvolle voorbeelden van Europees bronbeleid uit andere sectoren

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-107 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over in de uitwerking van kringlooplandbouw operationele doelen formuleren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-134 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een ingroei naar kringloopwaardig veevoer verwerken in de eiwitstrategie

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-148 Motie van de leden Boswijk en Tjeerd de Groot over een indicator voor eiwitten geschikt voor menselijke consumptie en voor veevoer

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1414 Motie van de leden Grinwis en Boswijk over de ambitie voor het tegengaan van voedselverspilling in de Farm to Fork-strategie uitbreiden naar de volledige voedselketen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1299 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een convenant over de inzet van supermarkten inzake biologische producten

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1301 Motie van het lid Boswijk c.s. over inzetten op "made in Europe"-eiwitten

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35600-43 Motie van het lid Bisschop over een duurzaam en langjarig toekomstperspectief voor de agrarische sector

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022 (CD d.d. 15/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:35

Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Wonen (CD 29/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25