Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29544-1239 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2024, over Arbeidsmarktbeleid

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-XV-85 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2022, over integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eindtekst

Eindtekst 36200-XV

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

36200-XV, bijgewerkt t/m nr. 17 (2e NvW d.d. 28 november 2022)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

36200-XV-17 Tweede nota van wijziging

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-XV-11 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

36200-XV-10 Nota van wijziging

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen

36200-XV Verslag houdende een lijst van vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

29544-1131 Motie van de leden Van Haga en Léon de Jong over onderzoeken of de arbeidskosten van 55-plussers verlaagd kunnen worden

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

29544-1146 Motie van het lid Den Haan over werkvormen die een positieve bijdrage leveren aan het imago van oudere werkzoekenden

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

36200-50 Motie van de leden Den Haan en Paternotte over onderzoeken of het mogelijk is om doorwerken na de AOW-leeftijd te vergemakkelijken

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

36200-24 Motie van de leden Paternotte en Hermans over concrete acties waarbij meer werken wordt gestimuleerd door middel van een voltijdbonus, roosteraanpassingen en leeftijdsontslag binnen het Rijk

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

36200-XV-2 Memorie van toelichting

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

36200-XV-1 Voorstel van wet

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36200-XV-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie (gewijzigd/nader)

34352-250 Gewijzigde motie van het lid De Kort over in gesprek gaan met partijen in de arbeidsmarktregio’s om langdurig bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden (t.v.v. 34352-244)

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-98 Motie van het lid Den Haan over acties om bewustwording van de waarde van oudere werknemers aan de werkgeverskant te stimuleren

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-69 Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25