Brief regering : Appreciatie van moties, ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 14 november 2022, over het begotingsonderdeel migratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VI-42 Motie van het lid Van der Plas over het uitwerken van scenario's omtrent het reduceren van het aantal arbeidsmigranten en internationale studenten zonder dat ondernemers zonder personeel komen te zitten

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-26 Motie van de leden Jasper van Dijk en Peters over een plan van aanpak om statushouders van werk te voorzien

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

32824-373 Motie van het lid Aartsen over afspraken over het actief begeleiden van nieuwkomers naar werk of een leerwerktraject in tekortsectoren

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

32824-341 Motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD d.d. 28/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsdeel migratie (voortzetting)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30