Brief regering : Appreciatie van moties, ingediend tijdens Wetgevingsoverleg van 14 november, over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VII-59 Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoeken hoe bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegengegaan kunnen worden

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-64 Motie van het lid Leijten over de gehele GDI vanuit algemene rijksmiddelen financieren

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-63 Motie van het lid Leijten over het uitgangspunt dat overheidsprocessen digitaal moeten waar dat kan, wijzigen in "niet alles wat digitaal kan, moet digitaal"

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-62 Motie van het lid Rajkowski c.s. over een ministeriële regeling veiligheid en integriteit voor de volledige Nederlandse vitale infrastructuur

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-67 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Ceder over socialmediaplatformen dwingen om de algoritmes op hun platformen voor kinderen uit te zetten

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-80 Motie van de leden Koekkoek en Kathmann over het in Europees verband stimuleren van samenwerking op het gebied van strategische zaken rond de verwerking van persoonsgegevens

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-66 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over een meerjarige subsidieregeling voor ethischehackercollectieven

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-74 Motie van het lid Bouchallikh c.s. over de middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk verhogen bij invoering van een digitaks

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-78 Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over een wettelijke borging en volledige uitwerking van de Code voor Kinderrechten

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-70 Motie van de leden Kathmann en Koekkoek over een verbod op microtargeting voor politieke doeleinden vanaf 90 dagen voor verkiezingen

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-72 Motie van het lid Bontenbal c.s. over een adviesaanvraag uitwerken voor de WRR over de sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-77 Motie van het lid Ceder over in kaart brengen welke applicaties en socialemediaplatformen van landen met een offensief cyberprogramma de nationale veiligheid bedreigen

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-65 Motie van de leden Leijten en Dekker-Abdulaziz over onderzoeken in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-79 Motie van de leden Koekkoek en Kathmann over deelname van alle departementen aan PublicSpaces

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-75 Motie van de leden Bouchallikh en Kathmann over online beïnvloeding rond de komende Provinciale Statenverkiezingen monitoren en evalueren

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-71 Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-68 Motie van het lid Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden in kaart brengen

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-76 Motie van de leden Ceder en Bontenbal over mediawijsheid voor opvoeders onderdeel maken van de werkagenda en het Programma Digitale Samenleving

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-73 Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een verbod op het gebruik van etniciteit als indicator in risicomodellen voor wetshandhaving

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-69 Motie van het lid Kathmann over digitale vaardigheden standaard meenemen in de screening van het UWV

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-61 Motie van het lid Rajkowski c.s. over het ontwikkelen van een structurele cyberoefenagenda

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-60 Motie van het lid Rajkowski c.s. over een eenduidig mkb-keurmerk om mkb'ers beter te ondersteunen bij hun cybersecuritybeleid

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40