Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32827-270 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over met de NPO in gesprek gaan over regionale programmering en regio-diversiteit (t.v.v. 32827-267)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

32827-257 Motie van de leden Mohandis en Westerveld over de maatschappelijke worteling en kwaliteit van de publieke omroep en omroepverenigingen blijven borgen

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

32827-264 Motie van het lid Werner over een plan voor doorontwikkelen van NPO Regio

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

32827-263 Motie van het lid Werner over bestedingsvrijheid van omroepverenigingen ten behoeve van maatschappelijke worteling

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

32827-254 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een structurele financiering van PersVeilig en het Flexibel Beschermingspakket Freelancers

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

32827-266 Motie van de leden Van Strien en Sjoerdsma over alle gratis content van deelnemende partijen delen op de gratis variant van NLZIET

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

32827-258 Motie van het lid Westerveld over NPO Luister openstellen voor aanbieders van journalistieke kwaliteitspodcasts

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-VIII-114 Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een betere borging door de publieke omroep van cultuur van Nederlandse makers (t.v.v. 35925-VIII-79)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20