Brief regering : Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1845 Motie van het lid Van der Lee c.s. over zwaardere sancties tegen het Iraanse regime bevorderen

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30