Brief regering : Stand van zaken geboortezorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32279-232 Gewijzigde motie van het lid Goudzwaard over het verbeteren van de positie van eerstelijnsverloskundigen door versterking van regionale samenwerking (t.v.v. 32279-227)

Indiener M. Goudzwaard, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-50 Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

29323-154 Motie van de leden Van den Berg en Bergkamp over onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van extra kraamzorg bij (zeer) kwetsbare gezinnen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Passende bekostiging integrale geboortezorg (32 279, nr. 222)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Zwangerschap en geboorte

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44