Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31839-881 Motie van het lid Hijink over zes keer per jaar aan de Kamer rapporteren over de voortgang van de verbeteringen in de jeugdzorg

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-902 Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (t.v.v. 31839-889)

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

31839-861 Motie van het lid Raemakers over voor 1 november gesprekken voeren met aanbieders van gesloten jeugdzorg en de bijbehorende onderwijspartners

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

31839-862 Motie van de leden Den Haan en Westerveld over door het hele land lokale teams met voldoende expertise voor hoogwaardige triage inrichten

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

31839-832 Motie van het lid Azarkan c.s. over de terugkeer van kinderen naar het gezin meer centraal laten staan in de werkwijze

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31839-834 Motie van de leden Peters en Van der Staaij over hulp van een zelfgekozen steunpersoon voortaan actief aan kinderen aanbieden

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-128 Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-126 Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg

Indiener F. Sahla, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-112 Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt

Indiener D. de Neef, Tweede Kamerlid

Motie

35721-5 Motie van het lid Van den Berg c.s. over verankering van de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

31015-199 Motie van het lid Westerveld c.s. over in kaart waarom er vaak geen tijdige hulp op gang komt

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches (31015-177)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 12:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:05

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25