Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36202-127 Motie van de leden Omtzigt en Stoffer over voor 1 december een AMvB aan de Kamer voorleggen waarmee de ACM maximumgastarieven kan opleggen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36202-94 Motie van de leden Idsinga en Stoffer over de noodzaak evalueren van de verfijning van de categorie "overig"

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

36202-125 Motie van de leden Omtzigt en Stoffer over een plan om de prikkels in het belastingstelsel geleidelijk af te bouwen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36202-93 Motie van het lid Idsinga c.s. over een brief over de hervorming en vereenvoudiging van het belastingstelsel

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

36202-112 Motie van het lid Maatoug c.s. over het toevoegen van een evaluatie- en een horizonbepaling aan fiscale regelingen

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

36202-108 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een onderzoek naar fiscale belemmeringen bij stoppersregelingen voor agrariërs

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36202-107 Motie van de leden Nijboer en Maatoug over een eenduidig beleid voor dekking van incidentele maatregelen door structurele belastingmaatregelen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

36202-118 Motie van het lid Van Raan c.s. over voorbereidingen treffen om de ozb-vrijstelling af te schaffen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

36202-119 Motie van de leden Van Raan en Dassen over de solidariteitsheffing een structureel karakter geven

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

36202-99 Motie van de leden Alkaya en Maatoug over huishoudens die statushouders of ontheemden opvangen, ongeacht hun afkomst, niet korten op toeslagen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

36202-104 Motie van de leden Romke de Jong en Van Raan over een herziening van de Akte van Mannheim, luchtvaartverdragen en andere verdragen die belastingheffing op internationaal transport bemoeilijken

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

36202-100 Motie van het lid Romke de Jong over een strategisch bestuurlijk kader voor de borging van de invoering van een stelsel over daadwerkelijk rendement

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

36202-102 Motie van de leden Romke de Jong en Van Weyenberg over het onderzoeken van het vormgeven van een miljonairsbelasting in het licht van uitvoerbaarheid en fiscaal-juridische houdbaarheid

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

36202-114 Motie van het lid Grinwis c.s. over bezien hoe de inkomstenbelasting transparanter kan worden gemaakt

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36202-103 Motie van de leden Romke de Jong en Van Ginneken over werkgevers beter faciliteren om hun werknemers ov-abonnementen te verstrekken

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

36202-98 Motie van het lid Alkaya over het verschil wegwerken tussen het gecumuleerd toptarief voor directeur-grootaandeelhouders en dat voor ib-ondernemers en werknemers

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

36202-106 Motie van de leden Nijboer en Maatoug over een solidariteitsheffing voor hogere inkomens

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

36202-97 Motie van het lid Alkaya over de Inkomensondersteuning AOW volgend jaar niet verlagen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

36202-115 Motie van het lid Grinwis c.s. over de afschaffing van de buitenlandse partiële belastingplicht meenemen in de aanpak van belastingconstructies en fiscale regelingen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36202-92 Motie van het lid Edgar Mulder over afzien van het verhogen van de verbruiksbelasting op frisdranken en mineraalwater

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

36202-111 Motie van de leden Maatoug en Nijboer over alsnog een indexatiebepaling voor de minimumprijs voor CO2 en elektriciteitsopwekking

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

36202-117 Motie van het lid Van Raan over van de energiebelasting een progressieve belasting maken

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

36202-124 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een inventarisatie van de regelingen waarvan alleen of bijna alleen de hoogste inkomens profiteren

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36202-90 Motie van het lid Edgar Mulder over het afschaffen van de vliegbelasting per 1 januari 2023

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

36202-116 Motie van het lid Grinwis c.s. over vrijstelling van energiebelastingen voor elektrisch aangedreven binnenvaartschepen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36202-96 Motie van het lid Idsinga c.s. over een uitgebreide en geactualiseerde marktverkenning naar nieuwe zero-emissiebusjes

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

36202-121 Motie van de leden Van Raan en Romke de Jong over een bespiegeling toevoegen over de bijdrage van het pakket Belastingplan aan de brede welvaart

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

36202-120 Motie van de leden Van Raan en Dassen over middels evaluatie van de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage onderzoeken of een meevallersheffing doelmatig en doeltreffend is

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

36202-110 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over onderzoek naar toepassing van de fiscale faciliteiten voor anbi's op verenigingen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36202-105 Motie van het lid Nijboer over voor volgend jaar een sociaal tarief voor energie uitwerken

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

36202-109 Motie van de leden Inge van Dijk en Stoffer over bij nieuwe fiscale regelingen rekening houden met het vestigingsklimaat

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36202-89 Motie van het lid Edgar Mulder over het openstellen van het rechtsherstel in box 3 voor alle gedupeerde belastingplichtigen

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

36202-123 Motie van de leden Stoffer en Omtzigt over onderzoeken of ook pvt-panelen vrijgesteld kunnen worden van btw

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

36202-101 Motie van de leden Romke de Jong en Maatoug over het betrekken van constructies als baby-bv's bij de uitwerking van de evaluatie van de BOR

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

36202-91 Motie van het lid Edgar Mulder over afzien van het verhogen van de tabaksaccijns in 2023 en 2024

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

36202-126 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een verhaalmogelijkheid als adequate publiekrechtelijke rechtsbescherming

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36202-95 Motie van het lid Idsinga c.s. over bij toekomstige fiscale beleidswijzigingen de effecten daarvan op het vestigingsklimaat beschrijven

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

36200-102 Motie van het lid Van Raan over fiscale mogelijkheden onderzoeken om transporten met levende dieren tot een minimum te beperken

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35