Brief regering : Diverse onderwerpen migratiebeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

19637-2929 Motie van het lid Piri c.s. over een concreet plan voor de middellange termijn uitwerken voor het beperken van het aantal verhuizingen als onderdeel van de integrale aanpak

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VI-63 Motie van de leden Groothuizen en Van Toorenburg over casemanagement in complexe asielzaken

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie & Veiligheid (35300-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30