Brief regering : Vergunningverlening windenergie op zee IJmuiden Ver (4 GW)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35092-15 Motie van de leden Sienot en Van der Lee over milieu- en arbeidsomstandigheden bij bouw en plaatsing van windturbines

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-209 Motie van de leden Jetten en Wassenberg over richtlijnen voor hergebruik van grondstoffen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

32813-211 Motie van de leden Wassenberg en Jetten over de herkomst van gebruikte grondstoffen bij windmolen- en zonneparken in aanbestedingen opnemen

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40