Brief regering : Reactie op verzoek commissie over informatie betreft gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29398-988 Motie van de leden Van Ginneken en Kröger over het CROW opdracht geven om gebiedsinrichtingskenmerken uit te werken

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29398-872 Nader gewijzigde motie van de leden Kröger en Stoffer over 30 km/u in de bebouwde kom als leidend principe hanteren (t.v.v. 29398-871)

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 02/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verkeersveiligheid en wegen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30