Brief regering : Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 oktober 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1845 Motie van het lid Van der Lee c.s. over zwaardere sancties tegen het Iraanse regime bevorderen

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1834 Motie van het lid Kuzu c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Mahsa Amini

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1833 Motie van het lid Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1826 Motie van de leden Sjoerdsma en Agnes Mulder over sancties tegen Iraanse overheidsfunctionarissen

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1836 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een versnelling van de financiƫle noodsteun

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45