Brief regering : Actuele ontwikkelingen op het terrein van gewasbescherming

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

22112-3516 Gewijzigde motie van het lid Van Campen c.s. over inzetten op een automatische en versnelde toelatingsprocedure voor alternatieve werkzame stoffen en middelen met een laag risico (t.v.v. 22112-3505)

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3506 Motie van het lid Van Campen c.s. over de evenredige bijdrage van alle lidstaten ten aanzien van goedkeuring en toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen mede-inzet laten zijn

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3507 Motie van de leden Thijssen en Bromet over pleiten voor een aparte reductiedoelstelling voor categorie 2 middelen

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3511 Motie van het lid Boswijk c.s. over in de voorgestelde verordening inzetten op milieu-impact en niet op hoeveelheden kilogrammen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3499 Motie van de leden Vestering en Tjeerd de Groot over een berekeningsmethode in annex 1 van het voorstel waarin toxiciteit op een juiste wijze wordt meegewogen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3501 Motie van het lid Tjeerd de Groot over maximale inspanning voor herintroductie van het voorzorgsbeginsel in het voorstel

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3512 Motie van het lid Boswijk c.s. over zich ertoe verplichten dat de wettelijke barrières voor moderne veredelingstechnieken en groene middelen worden weggenomen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

27858-463 Motie van het lid De Groot over een verbod op glyfosaat buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-426 Motie van het lid De Groot over verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15