Brief regering : Inventarisatie energiekosten (semi-)collectieve sector VWS-terrein

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister voor LZS om binnen twee weken een reactie aan de Kamer te doen toekomen op de brief van de NSWZ ‘Code Rood voor zwemlessen in Nederland’

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

36200-93 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over onderzoek naar extra financiële steun voor mensen met een beperking en chronisch zieken

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36200-119 Motie van het lid Omtzigt c.s. over bij de uitwerking van het prijsplafond een voorstel doen voor situaties waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-70 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben t.v.v. 36200-54

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-23 Motie van het lid Paternotte c.s. over bij de oplossingen voor het energie-intensieve mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en culturele instellingen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

36200-27 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over bij de oplossingen voor het mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen en verenigingen

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15