Brief regering : Appreciatie vijftal moties algemene financiële beschouwingen m.b.t. tijdelijk prijsplafond

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36200-125 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de €190 per maand niet uitbetalen aan mensen die een vast energiecontract met een lage prijs hebben (t.v.v. 36200-117)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-124 Gewijzigde motie van het lid Maatoug c.s. over in de compensatieregeling een mogelijkheid opnemen voor het achteraf verrekenen van (over)winsten van energiebedrijven (t.v.v. 36200-97)

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

36200-84 Motie van het lid Alkaya over ingrijpen als compensatiegeld voor energiebedrijven wordt gebruikt voor bonussen, dividenduitkeringen of aankoop van eigen aandelen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

36200-118 Motie van het lid Omtzigt c.s. over ervoor zorgen dat energiebedrijven onder het prijsplafond een vergoeding krijgen op basis van de inkoopprijs met een kleine mark-up gebaseerd op reële kosten

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36200-92 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het monitoren van prijzen, effecten en implicaties van het prijsplafond en het toezicht daarop versterken

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00