Brief regering : Nazending beslisnota's Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36200-IX, eindtekst

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Bijgewerkte tekst

36200-IX, bijgewerkt t/m nr. 10 (NvW d.d. 15 november 2022)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nota van wijziging

36200-IX-10 Nota van wijziging

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-IX-6 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

36200-163 Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Lijst van vragen

36200 IX Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36200-IX-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Voorstel van wet

36200-IX-1 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36200-IX-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) 1e TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30