Brief regering : Informeren FSV-geregistreerden en tijdlijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31066-1255 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 mei 2023, over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie (gewijzigd/nader)

28362-55 Gewijzigde motie van het lid Marijnissen over de zwarte lijst van de Belastingdienst (t.v.v. 28362-41)

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09