Brief regering : Stand van zaken uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (Kamerstuk 30234-321)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-27 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over bij de oplossingen voor het mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen en verenigingen

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30234-321 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (t.v.v. 30234-318)

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting op 1 december 2022)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00