Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

24515-640 Gewijzigde motie van het lid Ceder over onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft (t.v.v. 24515-635)

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

24515-625 Motie van het lid Kathmann over gemeenten oproepen om het Kwaliteitskader schuldhulpverlening voortvarend en breed toe te passen

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

24515-629 Motie van de leden Kat en Ceder over jongvolwassenen informeren over de financiële verantwoordelijkheden die horen bij volwassenheid

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

24515-628 Motie van de leden Kat en Ceder over het faciliteren en stimuleren dat alle gemeenten zich aansluiten bij de nationale schuldhulproute en werken met saneringskredieten

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

24515-631 Motie van het lid Palland c.s. over onderzoek naar landelijke invoering van de schuldpauzeknop

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-XV-149 Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over een gesprek met energieleveranciers over hoe kan worden omgegaan met energieschulden (t.v.v. 35925-XV-135)

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-137 Motie van het lid Den Haan c.s. over zo veel mogelijk huishoudens die aanvullende maatregelen nodig hebben proactief benaderen

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-131 Motie van de leden Inge van Dijk en Grinwis over zo snel mogelijk via diverse landelijke mediakanalen communiceren van een overzicht van de bestaande ondersteunende regelingen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-51 Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-64 Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-50 Motie van het lid Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

35845-17 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

24515-596 Motie van het lid Wörsdörfer over mogelijkheden en belemmeringen in kaart brengen voor werkgevers van mensen met schulden

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-63 Motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over uitbreiding van de noodstopprocedure voor boetes

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-59 Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over een handreiking voor gemeenten over beschikbare instrumenten voor het bestrijden van kinderarmoede

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-70 Motie van het lid Kuzu c.s. over het informeren van mensen over inkomensondersteunende regelingen

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

24515-534 Motie van het lid Wörsdörfer over het ontwikkelen van kansrijke beleidsinterventies ter preventie van schulden

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

24515-421 Motie van de leden Voortman en Gijs van Dijk over een samenhangende aanpak

Indiener L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Motie

24515-393 Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper Van Dijk over komen tot een socialere incasso

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 21/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 17/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40