Brief regering : Contourennota financieringssystematiek medeoverheden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

36200-VII-124 Nota van wijziging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

36200-VII, bijgewerkt t/m nr. 124 (NvW, d.d. 5 december 2022)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VII-117 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022, over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (voortzetting)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VII-114 Wetgevingsoverleg, gehouden op 7 november 2022, over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VII-58 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VII-48 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (portefeuille minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VII-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over o.a. vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VII)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener M. Schukkink, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 36200-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

36200-VII Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 36200-2)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

Adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

Reactie van de regering Septemberrapportage

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36200-2 Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36200-1 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36200-VII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Nader rapport

36200-3 Nader rapport inzake de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Voorstel van wet

36200-VII-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36200-VII-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

36200-6 Najaarsrapportage Afdeling advisering Raad van State en Kabinetsreactie

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie (gewijzigd/nader)

35925-VII-165 Gewijzigde motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Romke de Jong over een nieuwe financieringssystematiek voor de periode na 2025 (t.v.v. 35925-VII-158)

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-160 Motie van de leden Inge van Dijk en Van der Graaf over een onderzoek naar de wenselijkheid van een nood- of solidariteitsfonds voor financiering van decentrale overheden

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-153 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over meerjarige duidelijkheid voor gemeenten over de reële stijging van het accres

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Startnota (voortzetting)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen 1e TK

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) 1e TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40