Brief regering : Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32852-192 Motie van het lid Hagen c.s. over het ontwikkelen van een grondstoffenstrategie

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

35420-389 Motie van het lid Amhaouch c.s. over het inventariseren van de gevolgen van de coronacrisis voor sectoren en bedrijven

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

32637-461 Motie van het lid Van Haga een plan om de industrie voor Nederland te behouden

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (CD d.d. 17/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het Corona steunpakket

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:36

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 11/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Verduurzaming Industrie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:00