Brief regering : Zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31753-254 Motie van de leden Van Nispen en Azarkan over het Juridisch Loket compenseren zodat het beltarief kan worden afgeschaft

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

31753-259 Motie van de leden Mutluer en Ceder over de gehele advocatuur laten bijdragen aan het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

31753-239 Motie van de leden Van Nispen en Azarkan over het uitvoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer per 1 januari 2022

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

31753-230 Motie van de leden Van Nispen en Van der Graaf over onderzoek naar de rol en werkwijze van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor Rechtsbijstand in de toeslagenaffaire

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (eerste termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Algemene Financiële Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 20/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Tweeminutendebat gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (d.d. CD 20/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14