Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29247-359 Motie van het lid Van der Plas over het effect van spoedpleinen op de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg en de leefbaarheid in de regio

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

24170-255 Motie van de leden Westerveld en Bikker over landelijke afspraken over het behoud van hulpmiddelen thuis

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35560-4 Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over meer aandacht voor gender- en man-vrouwverschillen in onderzoek

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

29247-346 Motie van het lid Van den Berg over het inzichtelijk maken van de uitvoering van de voorwaarden voor structurele aanpassingen in de acute zorg

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-54 Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-53 Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-56 Motie van het lid Werner over een pilot met praktische ondersteuning van mantelzorgers

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

34104-337 Motie van het lid Tellegen c.s. over een vereenvoudigde tussentijdse evaluatie van het pgb bij chronisch zieke kinderen

Indiener O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid

Motie

34104-335 Motie van het lid Hijink c.s. over zorgverzekeraars zich niet laten mengen in indicaties van ernstig zieke kinderen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1316 Motie van het lid Bikker c.s. over deze zomer het vrijwilligerswerk stimuleren

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

31765-502 Motie van het lid Ellemeet c.s. over verankeren van zeggenschap en inspraak van verpleegkundigen en verzorgenden in een toekomstig hoofdlijnenakkoord

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-74 Motie van de leden lid Dik-Faber en Veldman over het verankeren van "Samen Beslissen" in opleidingen en bijscholingen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34629-12 Motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Intensieve Kindzorg (CD d.d. 23/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:21

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz (CD 21/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35