Brief regering : Uitvoering moties verbod gebruik glyfosaathoudende middelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27858-463 Motie van het lid De Groot over een verbod op glyfosaat buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-426 Motie van het lid De Groot over verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05