Brief regering : Geannoteerde agenda van de formele Energieraad van 27 juni 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

22112-3375 Nader gewijzigde motie van het lid Bontenbal over pleiten voor een andere doelstelling in Europa (t.v.v. 22112-3374)

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

32813-784 Motie van de leden Teunissen en Van Raan over bij de herziening van RED II rekenen met de werkelijke uitstoot van houtige biomassa

Indiener C. Teunissen, Tweede Kamerlid

Motie

35626-17 Motie van de leden Van Raan en Bouchallikh over externe risico's monitoren bij import van grondstoffen voor biobrandstof

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Energieraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10