Brief regering : Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36229-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36229-5 Verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36229-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36229-1 Koninklijke boodschap

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

36229-2 Voorstel van wet

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

36229-3 Memorie van toelichting

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

36229 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie

24724-189 Motie van het lid Van Baarle over het beperken van de weging van een studieschuld op een hypotheek

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

24724-196 Motie van het lid Van der Graaf over het uitwerken van varianten met een hogere basisbeurs

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

24724-180 Motie van de leden Van der Molen en Van der Laan over aanpassingen om studenten met ouders met een middenkomen financieel te ondersteunen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

24724-187 Motie van het lid Van Baarle over het niet verlagen van de maximale aanvullende beurs voor de laagste inkomens

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

24724-190 Motie van het lid Wassenberg c.s. over het onderzoeken en jaarlijks monitoren van de financiële positie van studenten met een beperking

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

24724-197 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over één centraal punt waar studenten met een beperking hun financiële steun kunnen aanvragen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

24724-188 Motie van het lid Van Baarle over de wenselijkheid om het wetsvoorstel te laten toetsen door het Nibud

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-55 Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: