Brief regering : Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Digitalisering (financieel) toezicht

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Justitie en Veiligheid - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Doelmatigheid en doeltreffendheid extra middelen J&V

Indiener M. Schukkink, griffier

Motie

31015-246 Motie van het lid Van der Werf c.s. over de capaciteitsproblemen bij de zedenrecherche oplossen

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

35300-11 Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning (zal geen doorgang vinden)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD d.d. 06/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Slotwet en Jaarverslag

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20