Brief regering : Verzamelbrief Natuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35788-156 Motie van het lid Van der Plas c.s. over onderzoeken of monitoring van nieuwe soorten planten en/of insecten een bijdrage kan leveren aan inzicht in de stand van de natuur

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-47 Motie van de leden Bromet en Thijssen over de effecten van natuurherstelmaatregelen als meetdoel toe te voegen aan het Netwerk Ecologische Monitoring

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35742-12 Motie van de leden Thijssen en Bouchallikh over het realiseren van zo veel mogelijk Gezonde Buurten

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-15 Motie van het lid Boswijk over een verkenning van de (juridische) mogelijkheden van wat rendabel is voor boeren om aan natuurbeheer te doen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-17 Motie van het lid Boswijk over een voorstel uitwerken voor een derde optie waarbij landbouwgrond in natuurlijk beheer komt

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35616-5 Motie van het lid Van den Anker over de schadelijke rol van katten

Indiener G.P. van den Anker, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1154 Motie van de leden Moorlag en De Groot over overleg over manieren om afschot van katten te voorkomen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1153 Motie van de leden Moorlag en De Groot over projecten om schade en overlast door zwerfkatten te verminderen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35309-6 Motie van de leden Beckerman en Smeulders over een breed pakket aan maatregelen voor de aanleg van natuur en bos

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Initiatiefnota "Weidse blik op de weidevogels" van het lid Von Martels

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45